četrtek, 15. januar 2015

Lipbalms (mazila za ustnice)

V teh hladnih in vetrovnih dneh je SOS kozmetični izdelek balzam za ustnice. Rada imam dobro mazljive in hranljive balzame za ustnice. Poleg tega mora biti vabljiv tudi vonj. Nekaj mesecev nazaj sem se odločila, da si balzam naredim sama. Po nekaj neuspelih poskusih sem našla idealno mazilo. Na spletni strani Calendula (www.calendula.si) sem si naročila osnovni set za izdelavo balzamov. Paket sem dobila res neverjetno hitro, tako da sem lahko pričela hitro z ustvarjanjem.

Moj osnovni negovalni balzam vsebuje čebelji vosek, mandljevo olje, ricinusovo olje, različne arome (arome se prav tako dobijo v spletni trgovini Calendula) in vitamin E.

Čebelji vosek je odlični trdilec v kozmetičnih sredstvih. Ima zelo visoko tališče, zato je priporočljivo, da stopimo najprej vosek, da ne uničimo drugih sestavin, s katerimi ga mešamo. Čebelji vosek daje koži mehkobo in elastičnost, deluje protivnetno, naredi film in s tem ščiti kožo pred izsušitvijo in različnimi obolenji.

Druga pomembna sestavina za negovalni balzam je mandljevo olje. Koži daje svilnat in mehek občutek, je izredno hranljivo in primerno tako za otroško kožo kot zrelo. V balzamih je pomemben predvsem zato, ker nahrani izsušene ustnice ter jih navlaži.

Ricinusovo ali ricinovo olje deluje protivnetno in spodbuja nastanek kolagena. Globinsko prodira skozi kožo na njej pa pusti zaščitni sloj. V mazilih za ustnice je primeren tudi zato, ker naredi lesketajoč videz.

Arome sem kupila prav tako v isti spletni trgovini. Aroma ja topljiva v maščobah in je odlična za uporabo v balzamih za ustnice. Arome so brez okusa, vendar so specifično formulirane na način, da preslepijo možgane in ustvarijo občutek določenega okusa, čeprav v resnici le vonjate aromo (Tovarna Organika).

Vitamin E ali tokoferol se v kozmetične izdelke dodaja, ker je odličen antioksidant.  Dodaja se maščobam, saj tako prepreči njihovo kvarjenje.
Pri izdelavi je ključnega pomena, da delamo hitro, saj se vosek zelo hitro suši. Že vnaprej si pripravimo posodice za mazila in vse dobro stehtamo. Talimo nad soparo, to se pravi, da pripravimo posodo z vodo, nad njo pa damo posodo v kateri imamo sestavine. Priporočam, da imate posode, s katerimi delate naravno kozmetiko druge, kot tiste, s katerimi kuhate. V posodo damo mandljevo in ricinusovo olje ter čebelji vosek. Ko se vosek stopi  odstavimo iz ognja, počakamo malo, da se zmanjša temperatura ter dodamo aromo in vitamin E. Tako preprečimo, da bi se dodane snovi zaradi toplote uničile. Pri vlivanju pazimo, da vlivamo previdno in počasi. V tubice nalijemo naenkrat in malo nad vrhom, saj se tekočina med ohlajanjem nekoliko sesede. Pomembno je, da nalijemo naenkrat, saj se lahko ob večkratnem dolivanju naredijo samostojne faze in se zaradi tega mazilo lomi. Pustimo, da se posuši, obrišemo, če je potrebno na koncu pa jih zapremo in napišemo datum izdelave.Pri mazilih za ustnice lahko dodamo različne arome ali pa eterična olja. Pri eteričnih oljih moramo biti posebej previdni v količinah, da z njimi ne pretiravamo, saj lahko imajo namesto pozitivnega učinka negativni. Moja mazila za ustnice zaenkrat vsebujejo aromo medu, limete, maline in eterična olja sivke ter čajevca.


Pri designu mi je pomagal moj fant. Odločila sem se, da bo vseboval vijolično barvo saj je moja najljubša barva. Zdijo se mi preprosto najlepša. Kakšna pa so vam?English:

The SOS beauty product in these cold and windy days is lip balm. I love a good spreadable and nutritious lip balm. The extra plus is his smell. A few months ago I decided to do a balm by myself. After a few failed attempts I found the perfect balm. On the website Calendula (www.calendula.si) I ordered a basic kit for making balms. I got really fast the package so I could start quickly with the creation.

My primary lip balm contains beeswax, almond oil, ricinus oil, different flavors (you can get flavors online on webside Calendula) and vitamin E.

Beeswax is ideal hardener in cosmetics. It has a very high melting point, so it is recommended to melt wax firstly, so it doesnꞌt destroy other ingredients in the mix. Beeswax gives the skin softness and elasticity, works anti-inflammatory, makes film on the skin and it protects the skin from drying out and various diseases.

Another important ingredient for lip balm is almond oil. It gives the skin a silky and soft feeling, it is extremely nutritious and suitable also for children and mature skin. In lip balms is especially important because it nourishes dehydrated lips and moistens them.

Ricinus oil has anti-inflammatory function and stimulates collagen. It penetrates deep through the skin and leaves a protective layer. In lipbalms is suitable because it makes a shimmering look.

I also bought aromas in the same shop. Aromas are soluble in fats and are great for use in lipbalms. Aromas are tasteless but are specifically formulated in such a way to fool your brain and create a feeling of a certain taste but in reality you only smell the aroma (factory Organika).

We add vitamin E or tocopherol in cosmetic products because it is an excellent antioxidant. We add him into fat to prevent their deterioration.

When we make lipbalms we have to work fast  because the wax dries very quickly. Already in advance we prepare containers for lipbalms and weight all the ingredients. We melt it above the steam (we prepare a container with water and above it the other container with all the ingredients). I recommend that you have the other container that you work with natural cosmetics than those with which you cook. We give into container almond oil, ricinus  oil and beeswax. When the wax melts we remove from  the fire, wait a bit to reduce the temperature and add aroma and vitamin E. This prevents the substances from its destroying. When we fill the tubbes we take care to pour slowly and carefully. We pour it at once and a little above the top because the liquid collapses during the cooling. It is important to pour at once because it can make the filling multiple separate phases and therefore lipbalm breaks. Dry it, wipe if is necessary and in the end when it is closed write down  the date of manufacture.

In lipbalms you can add various flavorings or essential oils. In the case of essential oils we must be especially careful in the quantities that they we donꞌt overdo it because it can have a negative rather than a positive effect. My lipbalms contains so far the aroma of honey, lime, raspberry and essential oils of lavender and tea tree oil.


The design for my lipbalms made me my boyfriend. I decided to include purple color because it is my favorite color. They seem simply the best. What do you think about them?

Ni komentarjev:

Objavite komentar