sobota, 17. januar 2015

Massage bars (masažne ploščice)

Priznam, masažne ploščice do nedavnega nisem uporabljala. Prav tako me niso pretirano zanimale tako kot ostali izdelki za vlaženje in hranjenje kože na telesu. Za telo sem imela goro izdelkov za telo (masla, mleka, olja) vendar se mi ni dalo z njimi vsak večer mazati po tuširanju. Do dneva, ko sem preizkusila svojo doma narejeno masažno ploščico. In sem preprosto navdušena. Uporaba je zelo enostavna, njena življenjska doba je dolga pa še hranilna je povrhu. Dodaten plus pa je njena izdelava, saj jih je zelo enostavno narediti.
Pri izdelavi je ključno, da uporabimo tri sestavine:
- Poljubno maslo
- Poljubno olje
- Čebelji vosekEnostavne masažne ploščice se naredijo v razmerju 1:1:1. Moje prve masažne ploščice so bile torej sestavljene iz kokosovega masla, mandljevega olja in čebeljega voska. Dodala sem še vitamin E in eterično olje sivke. Ploščica je bila odlična. Mazljivost je bila ravno prava, njen vonj pa ne preveč močen.  
 
V druge sem dodala kakavovo maslo, mandljevo olje, čebelji vosek in vitamin E. Omenim naj, da je kakavovo maslo eno trših masel, tako da lahko zmanjšamo procent masla in dodamo več olja. V to masažno ploščico nisem dodala nobenega eteričnega olja, ker je njen vonj brez njega omamen. Torej za vse ljubitelje čokolade bo ta ploščica ravno prava (problem lahko nastane samo potem, ko bi ploščico raje pojedel kot nanesel na kožo :D).
V tretjih sem uporabila palmino in karitejevo maslo v razmerju 50:50, dodala olivno olje, čebelji vosek in vitamin E. Karitejevo maslo zelo rada uporabljam, ker ni tako zelo mastno kot katero drugo, hkrati pa je najbolj nežen in tako priporočljiv za zelo občutljivo in suho kožo.  V koži zadržuje velik delež vlage, pomaga pri regeneraciji, deluje blago antibakterijsko in ima tudi majhen zaščitni faktor (okoli 4-6).  Palmovo olje oz. maslo ima zelo dolgo obstojnost, tako da sem ga dodala zraven ravno zato. Po sestavi in učinkovinah je zelo podoben kokosovemu olju. Za kožo je primeren ker jo vlaži, gladi in preprečuje nastanek strij.
 

IZDELAVA MASAŽNIH PLOŠČIC:
Sama izdelava masažnih ploščic je zelo enostavna. Pomembno je, da imamo vse želene sestavine, primeren kalup za vlivanje, posodo za segrevanje in to je to. Masla in olja zmešamo ter stopimo nad vodno kopeljo, po želji dodamo eterična olja ter vlijemo v kalupe. Kalup damo na hladno in pustimo da se strdi. Priporočam, da se za masažne ploščice uporabijo silikonski kalupi, saj se ploščice, ko se strdijo, lažje odstranijo iz njih. Masažne ploščice zavijemo v folijo, lahko jih primerno dekoriramo in damo na hladno. Tisto ploščico, katero uporabljate imejte v kopalnici, da je vsak večer pri roki (moje se do sedaj še niso stopile, ker je v kopalnici toplejše).

 
UPORABA MASAŽNIH PLOŠČIC:
Masažne ploščice so primerne za potovanja, saj so zelo male. So tudi zelo ekonomične in cenovno ugodne, saj jih imamo za dolgo časa. Masažno ploščico lahko uporabimo tako, da jo segrejemo med rokami in nato nanesemo stopljeno na kožo, lahko pa jo uporabljamo tako, da jo vlečemo po koži v smeri proti srcu. Trenutno uporabljam masažno ploščico s karitejevim maslom in palminim oljem na predelu nog in zadnjice, da pospešim cirkulacijo, kožo navlažim in preprečim strije. Uporabljam jo tako, da ploščico masiram od tal navzgor proti srcu. Uporabim jo vedno na mokri koži. Občutek po njih je super, saj občutiš, kako kožo nahraniš. Minus točka je samo ta, da je koža po nanosu malce mastna, kar pa mene drugače ne moti.
 
Sicer pa so masažne ploščice primerne tudi za zelo suhe predele kot so komolci in pete na nogah. Njihova redna uporaba bo stanje zelo izboljšala. Masažno ploščico uporablja tudi moj oče na petah in je zelo zadovoljen.
Torej kot vidite dela ni veliko in lahko greste kar na delo. :D 
 
English:
I didn’t use massage pads recently, I admit.  Also, I was not overly interested in other products such as moisturizing and feeding products for the body. I have a lot of products for the body (butter, milks, oils) but I was not interested to use them every time after showering. Until the day when I tried my homemade massage pad. And I'm just impressed. Their usage is very simple, the lifetime is long and its very nutritious. Another plus is their production because they are very easy to do.
When we make massage pats is crucial to use three components:
- Random butter
- Random oil
- Beeswax
Simple massage pad shall be made in the ratio of 1: 1: 1. My first massage pads were therefore made of coconut butter, almond oil and beeswax. I added vitamin E and essential oil of lavender. The pad was excellent. The spreadability was just right and her smell was not too strong.
In other pads I added cocoa butter, almond oil, beeswax and vitamin E. I must mention that the cocoa butter is one of the hardest butters, so you can reduce the percentage of butter and add more oil. In this massage pad I did’t add any essential oil because they smell so much without adding some of them. So for all chocolate lovers will have the right pad (the problem can appear if you would rather eat them than use them for the skin J).
In the third pads I use palm and shea butter in percentage 50:50. Also I add olive oil, beeswax and vitamin E. I like shea butter because it is not so oily than any other and it is the most gentle butter. It is recommended for very sensitive and dry skin. In the skin retains a large proportion of moisture, helps in regeneration, works mild antibacterial and it has a small sun protection factor (4-6). Palm oil has a very long stability so I added him for that reason. The structure and substance is very similar to coconut oil. For skin is suitable because it moisturizes, smoothes and prevents the formation of stretch marks.
HOW TO MAKE A MASSAGE BAR:
The production of massage pads is very simple. It is important to have all of the desired ingredients, suitable casting mold, the container for heating and that's it. We mix butters and oils and melt them over water bath. We can add essential oils and pour it into molds. We place the mold on the cold to harden it. I recommend to make massage pads in silicone molds for easily removing. Wrap massage pad in foil, decorate them if you want  and put it in the cold. That pad, which you use, keep in the bathroom so you have them every time at hand.
USE OF MASSAGE PADS:


Massage pads are suitable for traveling because they are very small. They are also very economical and affordable because we have them for a long time. For usage we heat them during the hands to melt them and then apply to the skin or we use them direct on the skin for massage. Currently I use massage pad with shea butter and palm oil on the legs and buttock to accelerate blood circulation, skin moisturizing and to prevent stretch marks. I use it from the ground up towards the heart. I use it always on wet skin. Feeling after that is great, because you feel, how the skin is nourished . The only minus point is the greasy feeling but this is not a big problem for me.
Massage pads are suitable for very dry areas such as elbows and heels on feet. Their regular use can make great effect. My father also use massage pads on the heels and he is very satisfied.
So as you can see there is not much work with them and you can make them right now. J

Ni komentarjev:

Objavite komentar