torek, 24. november 2015

Stevija (stevia)- Naravno sladilo primerno za diabetike

Priznam, da se do nedavnega sploh nisem ubadala z naravnimi sladili.  Lansko jesen sem hotela kupiti mojo prvo stevijo zaradi firbca ampak je bilo zanjo prepozno. Zato sem komaj čakala pomlad, da jo kupim, dam v svoj zeliščni skalnjak in jo končno uporabim. Odziv nanjo je vsekakor zanimiv. Okus je zelo zelo sladek, tako da je z njenim doziranjem potrebno biti zelo pazljiv. Na začetku je okus sladkast, kasneje pa ima malo grenkega priokusa. To rastlino poznajo predvsem diabetiki, saj jo lahko uporabljajo namesto sladkorja, saj ne zvišuje ravni sladkorja v krvi po njeni uporabi.


Stevija(stevia rebaudiana)

Stevija je trajnica, ki zraste od 60-100cm visoko s steblom in stranskimi poganjki. Listi so podolgovati, dolgi 3-8cm in z drobnimi, nazobčenimi robovi. Cvetovi so bele barve.


Rastlina je ena izmed občutljivih rastlin na mraz. V kolikor jo dobro zaščitite jo lahko imamo tri leta zapored, ampak se s tem zmanjša sladkost listov. Iz njih lahko naredimo potaknjence za naslednje leto. Sadimo jo bolj pozno spomladi, ko so že jutra bolj topla. Lističe lahko pobiramo poleti za vsakodnevno uporabo, najbolje pa je, da jo oberemo pozno jeseni, ker hladne jesenske temperature in krajši dnevi ojačajo sladkost rastlin, ko se te pripravljajo na cvetenje. Liste sušimo na ne preveč visoki temperaturi z dobrim kroženjem zraka. Liste zdrobimo z roko, v mlinčku za kavo ali posebnem mlinčku za zelišča.


POZITIVNE LASTNOSTI LISTOV STEVIJE

- Stevia/stevioglikozidi so čisto naravni produkti
- Ne vsebujejo nobenih kalorij
- Listi se lahko direktno uporabijo
 -Zahvaljujoč zelo močni sladkosti je poraba zelo majhna
- Rastlina ni toksična
- Listi ali stevioglikozidi se lahko kuhajo
- Prenesejo segrevanje nad 200°C
- Ne povzročajo fermentacije
- So ojačevalci okusa
- So klinično testirani
- Idealni za otroke, ker ne povzročajo odvisnosti
- Priporočljivi za diabetike, regulirajo krvni sladkor, vplivajo na delovanje trebušne slinavke
- Pomagajo pri prebavi
- Proti kariesu ali drugi obliki bolezni zob ali dlesni
- Pomagajo pri obolenjih, ki so posledica okužbe s Kandido
- Pomagajo pri shujševalnih dietah in različnih odvisnostih
- Sladkost listov je 15-30x večja v primerjavi z belim sladkorjem


ZDRAVILNI UČINKI LISTOV

- kontrola apetita (listi stevije pomagajo zmajševati občutke lakote in zelo občutno zmanjšujejo željo po sladkem)
- krvni pritisk (predvsem pri uporabi tekočih koncentratov, narejenih iz listov, je zaznati rahlo znižanje pritiska)
- zaviranje prehladov in gripe (možno zaradi vsebnosti glikozidov, ki jih virusi ne morejo razgraditi ali pa zaradi vsebnosti cinka)
- ustna higiena in obolenja zob (dnevna uporaba zmanjša karies in krvavenje dlesni, prav tako pa preprečuje ustni zadah)
- prebavne motnje (uporabite čaj iz posušenih listov)
- psihična in telesna vzdržljivost (listi stevie povečajo telesno vzdržljivost, brez nenehnih nihanj in bistrijo misli)
- odvisnost od tobaka (celi listi, nameščeni med dlesni in lica, zmanjšujejo željo po tobaku. Prav tako pomaga skodelica stevijinega in yerba mate čaja)
- težave s telesno težo (ker stevia nima kalorij, zmanjšuje apetit in zmanjšuje željo po sladkem, kar pripomore pri hujšanju)

UPORABA

Stevija ima drugačen okus kot navadni sladkor. Če date list stevije na jezik boste občutili sladkost, medtem, ko boste pri žvečenju občutili tudi grenčino. Posebnost stevije je v tem, da se sladkost izrazi iz minute v minuto bolj. Pri uporabi v kulinariki ali pri sladkanju čajev bodimo pozorni, saj je lahko kar kmalu hrana/čaj preveč sladek. Pozorni bodite na sledeče:

1,5 do 2 žlici celih listov (svežihali posušenih = 1 skodelica sladkorja (200g)

English:

I confess that I never bothered much with natural sweeteners. Last fall I wanted to buy my first stevia but it was too late. Therefore, I wait for spring to buy it, give it in my herb rockery and finaly use it. The taste is very very sweet, so you have to be very careful with her dosing. At the beginning it has sweet taste, but later a little bitter. This plant is known mainly among diabetics because it can be used instead of sugar because it doesn´t increase blood sugar levels after its usage.

Stevia (Stevia rebaudiana)

Stevia is a perennial that grows from 60-100cm high with a stem and side shoots. The leaves are oblong, 3-8cm long and fine, serrated edges. The flowers are white.

The plant is one of the sensitive plants for freezing. If you protect her good you can have the plant for three years, but this will reduce the sweetness of the leaves. We can also make cuttings for next year. Take care to plant them in late spring when the mornings are warm enough. You can gather the leaves in summer for daily use. If you make a collection for winter gather them in late autumn, because cold temperatures and shorter days increase leaves sweetness,

when they are preparing to bloom. Dry the leaves at not too high temperatures with good air circulation. Crush the leaves by hand, in a grinder for coffee or in a special grinder for herbs.

POSITIVE CHARACTERISTICS:

- Stevia /steviol glycosides are pure natural products
- Contain no calories
- The leaves can be directly used
- Consumption is very low thanks to a very strong sweetness
- The plant is not toxic
- Sheets can be cooked
- They can be heaten above 200 ° C
- Do not cause fermentation
- Flavor enhancer
- Clinically tested
- Ideal for children, because it doesn´t cause addiction
- Recommended for diabetics to regulate blood sugar, affecting the functioning of the pancreas
- Help in digestion
- Against the caries or other form of diseases of the teeth or gums
- Help in diseases caused by infection with candida
- Help in weight loss diets and various addictions
- The sweetness of the leaves is 15-30x higher compared to white sugar

HEALING EFFECTS OF LEAVES- Control of appetite (stevia leaves help to reduce feelings of hunger and very significantly reduce the craving for sweets)
- Blood pressure (using liquid concentrate made from the leaves is observed a slight decrease in pressure)
- Inhibition of colds and flu (possibly due of the content of glycosides or because of zinc)
- Oral hygiene and teeth diseases (daily use reduces caries and bleeding gums and also prevents bad breath)
- Indigestion (use a tea made from dried leaves)
- Mental and physical endurance (stevia leaves increase physical endurance, without the constant fluctuations and clear thinking)
- tobacco addiction (whole leaves, placed between the gum and cheek reduce the desire for tobacco. It also helps a cup of stevia tea and yerba mate)
- Difficulties with body weight (stevia has no calories, reduces appetite and reduces wish for sweets, which helps with weight loss)


USAGE

Stevia has a different taste than regular white sugar. If you give a leaf of stevia on the tongue you feel the sweetness but while chewing you feel a little bitter. Specialty of stevia is that the sweetness expressed every minute more. For cooking or making tea be careful, because you can quickly make your food/tea too sweet. Pay attention to the following:


1.5 to 2 tablespoons of stevia leafs (dried or fresh = 1 cup sugar (200g)

Viri: http://naglic.co/stevija-rastlina-ki-vam-lahko-spremeni-zivljenje/
http://www.pozitivke.net/article.php/2006032212141623/print

Ni komentarjev:

Objavite komentar