ponedeljek, 02. november 2015

Srce med vinogradi Špičnik + Obegg

Jesen mi je čedalje bolj pri srcu. Pisana narava, toplo sonce in darovi narave- top kombinacija. Te dni imamo pri nas v Sloveniji popolne dneve, saj so popoldnevi idealni za izlete v naravo. V soboto smo se zato odpravili s fantovo družino na popoldanski izlet v Avstrijo in na Špičnik. 


Mejo smo prečkali pri Šentilju in kmalu prispeli na želeno lokacijo. Obegg je poln vinogradov in v jesenskem času so zelo barviti. Torej kamorkoli pogledaš je vinograd zraven vinograda vsak v svoji jesenski barvi. Avstrijci imajo turizem res dobro zastavljen. Domačini in vinogradniki imajo ob cestah polno točk, kjer prodajajo mošt in kostanj. Mi smo se ustavili na lokaciji, kjer smo imeli ves čas sonce. Cene so me pozitivno presenetile, saj sem pričakovala, da bo dražje. Za liter mošta smo dali 8€, za merico kostanja pa 2,5€. Naj povem, da je bilo oboje božansko. Kostanja že dolgo nisem jedla tako dobrega in tudi lupiti ga ni bilo težko. Da o moštu in njegovi aromatičnosti ne govorim. Pogled smo imeli ves čas na sonček in vinograde, tako, da smo si premislili in namesto, da bi šli na drugo točko ostali kar pri eni. 
Ker je bilo še nekaj časa pred mrakom in ker sem si taaaaaakoooo želela videti srce med vinogradi smo šli še tja. Špičnik sem vedno opazovala na različnih razglednicah Slovenije in na vsak način sem hotela letos videti še to. Kraj leži nad Zgornjo Kungoto in je tako kot v Avstriji poln vinogradov. Posebnost teh vinogradov pa je razgled na dolino in cesta v obliki srčka. Ja, Slovenija je res polna znamenitosti. English:

I love autumn every day more. Nature colors, warm sun and nature gifts- top combination. These days we have here in Slovenia great sunny days so the afternoons are ideal for trips. On Saturday we went with boyfriend's family on an afternoon trip to Austria and to Špičnik. 

We crossed the border at Šentilj and arrived soon on our location. Obegg is full of vineyards and in autumn is perfect. So wherever you look is vineyard next to another vineyard, each in its autumn colors. Austrians tourism is very good. The locals and winemakers have points next to road where they sell cider and chestnuts. We stopped at an ideal location where we had sunshine all the time. Prices are positively low; I expect more expensive. For a liter of cider we gave €8 and for the scoop of chestnuts €2.5. Let me say that both were divine. I haven´t eaten so delicious chestnut for a long time. And the cider was very aromatic. We had the look on the sun and vineyardsall the time, so we've changed our mind and stayed at the same place instead go to another point.

We had some time before dark and I wanted to see the heart in the vineyards so we went there. I always watched Špičnik on different postcards of Slovenia and I want to see this place in this year. The place is located above the upper Kungota and is full of vineyards like in Austria. Specialty of these vineyards is the view on the valley and the road in the form of heart. Yeah, Slovenia is really full of attractions.

Ni komentarjev:

Objavite komentar