ponedeljek, 09. november 2015

Zadnji topli dnevi na zeliščnem skalnjaku

Letošnja jesen je ena lepših. Dnevi so rekordno topli, tako, da izkoristim vsako prosto minuto zunaj na sončku za različne izlete, hribolazenje in za moj zeliščni skalnjak. Seveda sem bila v tem času kar pridna in pospravila vsa zelišča, ki sem jih imela. Zdaj pa sledi zimski počitek in nabiranje novih idej za preureditev skalnjaka spomladi. 


Zadnja zelišča sem porezala še kakšen mesec nazaj. Naj omenim, da imam še vedno nekaj cvetov ognjiča, ki krasijo vrtiček in ga bom pustila čim dlje, kolikor bom lahko. Odločila sem se, da do spomladi na dele, kjer so bile enoletnice in je zdaj veliko praznega prostora, nasadim nekaj mačeh. 
Rastline oz. zelišča imajo različno življenjsko dobo. Poznamo enoletnice, dvoletnice, večletnice in grmičevja. Pri sajenju rož je bilo potrebno zato dobro vedeti, katera zelišča bom dala stran in jih bom ponovno nasadila spomladi in katera bodo ostala. Naj vam malo osvežim spomin, kako sem imela v maju svojo postavitev zeliščnega skalnjkaka

Vmes sem nekaj zelišč dala stran in jih nekaj na ta mesta dodala. Tipičen primer rastline, ki je že zdavnaj odcvetela je kamilica. Na to mesto sem takoj, ko sem jo dala stran nasadila nekaj rož. Zdaj na jesen sem dala stran tudi te rože, ki so odcvetele in kaj opazim spodaj v zemlji? Na novo raste kamilica, ki pa žal ne bo več rasla zaradi prihajajočih zimskih temperatur. 
Da si boste lažje predstavljali bom spodaj delila rastline, glede na prezimnost. 

ENOLETNICE SO: 
- ognjič
- bazilika 
- janež
- timijan
- stevija
- kamilica

DVOLETNICE SO: 
- pegasti badelj (ena do dvoletnica)

TRAJNICE SO:
- melisa
- meta
- rožmarin
- netresk
- origano
- limonska trava
- žajbelj
- aloe vera
- drobnjak
- hermelika
- ajbiš
- ameriški slamnik

GRMIČEVJE:
- sivka

Če je večletnica še ne pomeni, da jo lahko pustimo zunaj. Nekatere rastline so zelo občutljive na nizke temperature, tako, da če jih želimo imeti še naslednje leto je dobro, da jih presadimo v lončke in damo na toplo. Jaz sem izkopala limonsko travo, aloe vero in rožmarin. Obrala in popipala sem ognjič, baziliko, janež, timijan in stevijo in tako dobila kar nekaj praznih delov na zeliščem skalnjaku. Mislim, da tele mačehe lepo popestrijo prosta mesta. Ko pa se bodo razrasla pa bo toliko lepše. 


English: 

This year's autumn is one of most beautiful. Days are warm so I spent every free minute outside on the sun for trips, walks on hills and for my herb rockery.Meanwhile I work a lot in my herb rockery and clean away all the herbs I've had. Now the winter rest is here and I have time to gathering new ideas for the redevelopment of rock garden in the spring.

I collected my last herbals a month ago. I should mention that I still have some calendula flowers which adorn the small garden and I will leave them as far as I can. I decided to plant some pansies on the parts where were annuals and where was a lot of empty space.

Herbs have different life spans. There are annuals, biennials, perennials and shrubs. Before I planted flowers I had to know which herbs I will replant in spring and which will remain. Let me refresh your memory a little bit, how my herbal rockery in May was.

In the meantime, I gave some herbs away, and I added some new. A typical example of the plant, which is long outdated is chamomile. I gave a few flowers on this place and now in the autumn I put away these flowers and what I see below the earth? The newly growing chamomile, which unfortunately will not grow due to the upcoming winter temperatures.

Annuals are:
- marigold
- basil
- anise
- thyme
- Stevia
- chamomile

Biennials are:
- milk thistle (one to biennials)

Perennials are:
- melissa
- metha
- rosemary
- houseleek
- oregano
- lemongrass
- sage
- aloe vera
- chives
- sedum
- mallow
- echinacea

shrubs:
- lavender

If the plant is perennial it doesn´t mean that you can left the plant over the winter outside. Some plants are very sensitive to low temperatures so if we want to have the plant next year it's good to move them into pots and place them in a warm. I move lemon grass, aloe vera and rosemary. I picked and pull out marigold, basil, fennel, thyme and stevia and I became quite a few empty parts on herb rockery. I think these pansies brighten up free places. When they grow a little it will be much nicer.

Ni komentarjev:

Objavite komentar