ponedeljek, 06. april 2015

Lungwort (pljučnik) + natural colors for eggs

Že samo ime pove, da ima pljučnik nekaj skupnega s pljuči. Res je; pljučnik je popolnoma naravna in hitra pomoč pri boleznih povezanimi z dihali. Pljučnik sem letos nabirala isti čas kot trobentice. Nabirala sem liste in cvetove. Sušiti sem ga dala na podstrešje, ovila pa sem ga skupaj v šopke. Pljučnika pri nas ni težko najti, prepoznaven pa je po svojih pisanih cvetovih.Navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis)

Pljučnik se nabira od marca do maja, najdemo pa ga v gozdovih, njegovih robovih, ob rekah in pod drevesi na vlažnih tleh. Prepoznaven je po svoji prelivajoči barvi cvetov, kateri so sprva rožnati kasneje pa so vijolični ali temno modri. Je trajnica in zraste tam nekje do 30cm. Cvetni koški so dlakasti, listi pa imajo po površini bele lise in so prav tako dlakavi na spodnji površini.UPORABA

Navadni pljučnik se uporablja v različnih čajnih mešanicah, lahko samostojno ali pa z dodatkom drugih zelišč (ozkolistni trpotec, kopriva, njivska preslica). Kot sem napisala se uporablja za zdravljenje in blaženje pljučnih in dihalnih obolenj. Pomembno je, da kuro s pljučnikom izvajamo največ 8 dni. Nabiramo samo nadzemne dele, saj je v koreninah zelo majhen del učinkovin.

ČAJ in čajno mešanico si pripravimo tako, da posušeno rastlino prelijemo z vrelo vodo in uporabimo za pitje ali grgranje pri težavah z dihali.

Izdelamo lahko tudi SIRUP, katerega pripravimo tako, da skuhamo močan pljučnikov čaj, ga precedimo, mu dodamo sladkor in limono, dobro prevremo in shranimo v dobro zaprte steklenice. Primeren je za uporabo v času prehladnih obolenj.

V KULINARIKI lahko uporabimo kuhane pljučnikove liste za čiščenje organizma v špinačah ali kot solato, saj vsebuje veliko vitamina C.

ZDRAVILNE UČINKOVINE

Pljučnik vsebuje kremenčeve kisline, sluzi in flavonoide,  kar pripomore k čiščenju in obnavljanju dihal. Učinkuje pri:

- pljučnici
- gripi
- kašlju
- bronhitisu
- vnetju grla
- pospešuje izločanje seča
- zavira vnetja
- zdravi hemeroide
- pri driski
- vnetje želodčne in prebavne sluznice
- blaži vnetja v ustih in žrelu,...

Sama uporabljam pljučnik samo v čajnih mešanicah (lani sem ga mešala s koprivo). Te dni bom mogoče še naredila sirup in vam vsekakor javim, kakšen se mi bo zdel. Kaj pa vi počnete s pljučnikom?
_______________________________________________________________

Sedaj pa, kot obljubljeno, nekaj besed o letošnjem barvanju velikonočnih jajc. Kot sem omenila, sem uporabila naravna barvila, kjer lahko pričakujemo, da niso tako intenzivna kot kupljena. Uporabila sem kurkumo, zeleni čaj, čebulne olupke in teran (temno vino). V vse posode sem dala poleg vode malo soli in 2 žlici kisa. 

Pri čebulnih olupkih sem delala po starem principu zavijanja jajc v najlonke. Na travniku sem nabrala čim lepše liste rastlin, jih dala na jajco, ovila z najlonko, zavezala in dala kuhati. 

Pri vseh ostalih načinih pa sem jajca samo dala v vodo, jih skuhala in jih še kakšne pol ure pustila v barvi. Največje presenečenje je bilo nad zelenim čajem, saj so se jajca obarvala rjavo in ni bilo nič sledi o zelenih pirhih :)

Končni rezultat je sledeči: 
English:

As the name lungwort says it has positive substances for the lungs. This year I collected lungwort at the same time as primroses. I collected leaves and blossoms. I´ve dried them in the attic and wraped them together in bunches. Lungwort isn´t so hard to find here in Slovenia. You can recognize them for its colorful blossoms.

Lungwort (Pulmonaria officinalis)

You can collect the lungwort from March to May. You can find them in the forest, its edges, along rivers and under the trees on the wet ground. It is recognizable by its iridescent color of the blossoms which are first pink and later purple or dark blue. It is a perennial and can grow up to about 30cm. Blossom bins are hairy and the sheets have a surface of white spots which are also covered with hair on the lower side.

USAGE

You can use lungwort in various tea mixtures; they can be used alone or with other herbs (narrow leaf plantain, nettle, horsetail). As I wrote you can use it to treat and mitigate the lung and respiratory disease. It´s important to use the lungwort for a maximum of 8 days. Gather only the above-ground parts because the root has a very small part of the healing ingredients.

Pour hot water over dried plant for a TEA and TEA MIXTURES. Use it for drinking or gargling if you have respiratory problems.

You can also make SYRUP. Cook strong tea from lungwort, strain it, add the sugar and a little lemon, boil well and store in a tightly sealed bottle. Use it at the time of colds.

Cooked sheets of lungwort can be used in cuisine to clean the organism in spinach or salad because it contains a lot of vitamin C.

HEALING PROPERTIES

Lungwort contains silicic acid, mucus and flavonoids, which help to clean and restore respiratory. It is used for:

- pneumonia
- flu
- cough
- bronchitis
- inflammation of the throat
- Promotes the excretion of urine
- Inhibits inflammation
- Treat hemorrhoids
- For diarrhea
- Inflammation of the stomach and intestinal mucosa
- Soothes inflammation of the mouth and throat,...

I only use lungwort in tea mixtures (last year I mixed it with nettles). These days I will make syrup and I will definitely report you the final result. What are you doing with lungwort?
_______________________________________________________________

Now as I promised a few words about painting my Easter eggs. As I mentioned I used natural colors, where you can expect that they are not as intense as purchased. I used curcuma, green tea, onion peels and teran (dark wine). I gave a litle salt and tablespoons of vinegar in every container with water.

For onion peels I worked with the old principle of turning the eggs in pantyhose. I collected beautiful plant leaves, put them on the egg, wrapped with pantyhose, committed it and gave in the water to cook.

In all other ways I just put the eggs in the water, cooked them and left them for about half an hour in color.

The final results you can see on the last picture.


Ni komentarjev:

Objavite komentar